Οροι Χρήσης

Πνευματική Ιδιοκτησία

To flabelino.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει προς πώληση Βιβλία, Χαρτικά και άλλα προϊόντα  χαρτοβιβλιοπωλείου. Δικαιοπάροχος της εν λόγω Ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «Βιβλιοπωλείο Φλαμπελίνο», με έδρα την Μίνωα Μουντράκη 6, στο Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71307, με ΑΦΜ: ——–, ΔΟΥ: Ηρακλείου, (στο εξής θα αναφέρετε και ως «Φλαμπελίνο», «flabelino.gr», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία επίσης τη διαχειρίζεται. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.flabelino.gr.

1. Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΕ 2016/1997) όπως αυτός αναθεωρήθηκε με ισχύ από 25/5/2018. Για το λόγο αυτό οποιοσδήποτε χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, καθώς επίσης και κάθε διακριτικό γνώρισμα, τίτλος, σήματα, εικόνα, γραφιστικές παραστάσεις, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα κ.λ.π αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Στην έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία όπως αναφέρθηκε προστατεύεται, εκτός των προαναφερθέντων συμπεριλαμβάνεται και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, αντίκειται στο νόμο και συνιστά παράνομη πράξη οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται και αντίκειται στον νόμο η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή ως μέσον για την επίτευξη εμπορικών ή άλλων σκοπών, εκτός εάν έχει προηγουμένως χορηγηθεί έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας ή τινός άλλου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων.
Στην ίδια νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπόκεινται και τα ονόματα, οι εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της εταιρείας, καθώς και τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών. Τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ή τρίτων μερών αντίστοιχα και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων (ν. 4072/12)..

3. Ευθύνη χρήστη/επισκέπτη/πελάτη

Ο εκάστοτε χρήστης/πελάτης/επισκέπτης, που στο εξής θα καλείται «χρήστης» στο παρόν κείμενο, ευθύνεται ατομικά και εξατομικευμένα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και με τρόπο που δεν αντίκειται στα συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες της καλής πίστης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη συναίνεση και αποδοχή των παραπάνω όρων από το χρήστη. Αναλυτικότερα υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της εταιρείας για: α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη βλάβη και βλάβη στην εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, ανηλικότητας κ.λ.π. 3) ή για οποιαδήποτε αποστολή περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις 4) οποιαδήποτε αποστολή περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, απόρρητο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους. 5) αποστολή ή μετάδοση ή δημοσίευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων. 7) παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, 8) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

4) Σύνδεσμοι (links)

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας περιλαμβάνονται κάποιοι σύνδεσμοι, που καλούνται διεθνώς links. Οι σύνδεσμοι αυτοί, εφόσον συναινέσει ο χρήστης, έχουν την ιδιότητα να οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις παραπέμπει το χρήστη από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεις, κ.λ.π. Οι ιστοσελίδες αυτές στις οποίες παραπέμπεται ο χρήστης μέσω των links και συσχετίζονται με την εταιρεία κατά αυτόν τον τρόπο, καθιστούμε σαφές μέσω του παρόντος ότι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Συνεπώς, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοια ιστοσελίδα. Επίσης, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιαδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιασδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ύπαρξη των link στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει την έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την εταιρεία, αλλά σκοπό έχει μόνο την διευκόλυνση των χρηστών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία δημιούργησε την ιστοσελίδα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών, γι’ αυτό είναι σημαντικό οι πελάτες της εταιρείας να κατανοήσουν ότι οι πληροφορίες που μας παρέχουν είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση των παραγγελιών. Οι παρεχόμενες πληροφορίες διαφυλάσσονται από την εταιρεία μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Είναι οι πληροφορίες που εξατομικεύουν και προσδιορίζουν τον χρήστη άμεσα ή έμμεσα. Τα προσωπικά δεδομένα, λοιπόν, είναι στοιχεία που προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι χρήστες επιλέγουν αν θα αποκαλύψουν την ταυτότητα τους ή όχι. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην εταιρεία τα προσωπικά του δεδομένα μόνο εφόσον επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα ή να εγγραφεί στην ιστοσελίδα ή να στείλει email στην εταιρεία.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΑ

Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με τους χρήστες. Πιο συγκεκριμένα συλλέγει:
1) Τα στοιχεία που ο χρήστης παρέχει στην εταιρεία κατά την εγγραφή του ως πελάτης ή επισκέπτης
2) Τα στοιχεία που παρέχει ο πελάτης για την διεκπεραίωση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας
3) Τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης σε συμμετοχές διαγωνισμών
4) Τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας.
Στη ιστοσελίδα της εταιρείας, κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας θα σας ζητηθεί: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας κατοικίας, τηλέφωνο και ο τρόπος πληρωμής.
Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής με πιστωτική κάρτα η εταιρεία δεν διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, καθώς για την πληρωμή ο πελάτης ανακατευθύνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας που συνεργάζεται η εταιρεία. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν πληροφορίες όπως στοιχεία αποστολής-παράδοσης.
Η Εταιρεία κατά την ηλεκτρονική αποστολή της φόρμας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποστέλλονται προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την διεκπεραίωση της παραγγελίας ώστε να καταστεί δυνατή ή για επιβεβαίωση ή ταυτοποίηση του πελάτη ή για νέα εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται ή ειδικές προσφορές της εταιρείας ή παραλαβή δώρων κατόπιν κλήρωσης διαγωνισμού.
Οι πελάτες της εταιρείας έχουν δυνατότητα επιλογής να λαμβάνουν τέτοιου είδους μηνύματα επικοινωνίας από το e-shop στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@flabelino.gr.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρεία προκειμένου να καταστήσει δυνατή την εκπλήρωση και αποστολή των παραγγελιών ή την κράτησή τους απαιτεί την συλλογή των προαναφερθέντων πληροφοριών. Συνεπώς, η κατάθεση των προσωπικών δεδομένων των πελατών, σημαίνει ότι αποδέχονται τους όρους της εταιρείας και συναινούν τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Οι φορείς που συνεργάζονται με την εταιρεία υπό οποιαδήποτε μορφή υποχρεούται από την εταιρεία να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεομένων. Η εταιρεία σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να μοιραστεί με τρίτον τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός κι αν αυτό ζητηθεί μέσω της νόμιμου οδού.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μόνο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτός κι αν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία και χρήση. Για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, για χρήση άλλη από την αναφερόμενη, θα ζητηθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του πελάτη.
Προβλέπεται η χρήση των προσωπικών δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης, μέσω μηνυμάτων marketing που σχετίζονται με την εταιρεία μας και μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής οποιαδήποτε στιγμή ή να επιλέξετε τα είδη επικοινωνιών με την εταιρεία.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της εταιρείας δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός κι αν έχετε δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή σας.
Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφήμισης στους ήδη υπάρχοντες πελάτες για προϊόντα σχετικά με αυτά που έχετε αναζητήσει ή χρησιμοποιήσει ή σας ενδιαφέρουν.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται τέτοια μηνύματα υπάρχει η δυνατότητα διακοπής τους ακολουθώντας τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΠΡΕΠΕΙ να γίνει κατανοητό στους πελάτες μας πως είναι δυνατή η διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων ή η χρήση αυτών για νομικούς λόγους όπως η πρόληψη, η απάτη, η ανίχνευση ενός εγκλήματος ή οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής.

COOKIES
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες. Επιπλέον μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
– Αυστηρά απαιτούμενα cookies. Αυτά τα cookies απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία τους ηλεκτρονικού μας καταστήματος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies ορίζονται μόνο ως απάντηση σε επιλογές που κάνατε, όπως γλώσσα, νόμισμα, περίοδο σύνδεσης, προτιμήσεις απορρήτου. Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά ο ιστότοπός μας ίσως να μην λειτουργεί σωστά στη συνέχεια.
– Ανάλυση και Στατιστικά. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα επισκεπτών μας και να βλέπουμε πηγές επισκεψιμότητας συλλέγοντας πληροφορίες σε σύνολα δεδομένων. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια προϊόντα και ενέργειες είναι πιο δημοφιλή.
– Διαφήμισης. Αυτά τα cookies συνήθως καθορίζονται από τους συνεργάτες μάρκετινγκ και διαφήμισης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για να δημιουργήσουν ένα προφίλ που σας ενδιαφέρει και αργότερα να εμφανιστούν σχετικές διαφημίσεις. Αν δεν επιτρέπετε αυτά τα cookies, δεν θα εμφανίζονται στοχευμένες διαφημίσεις για τα ενδιαφέροντά σας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες της σελίδας μας είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας μας μόνο με την προηγούμενη γονική συναίνεση και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Αν τα υποβάλλουν, η εταιρεία διαγράφει τα στοιχεία αυτά και δεν διατηρείται σχετικό αρχείο.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρείας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχουν την δυνατότητα να επέμβουν στα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει αλλάζοντας, συμπληρώνοντας, ή διαγράφοντας τα δεδομένα αυτά. Σε περίπτωση διαγράφης από μέρους του χρήστη η εταιρεία θα προβεί σε άμεση διαγραφή των αντίστοιχων πληροφοριών από τα αρχεία που διατηρεί, εφόσον βεβαιωθεί ότι η ενέργεια έγινε από το ίδιο το πρόσωπο του χρήστη. Η ίδια ενέργεια διαγράφης από το χρήστη μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας του λογαριασμού χρήστη. Να επισημάνουμε πως η εταιρεία τηρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονισμού, αλλά απαιτείται και η ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης των χρηστών από τους ιδίους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας διασφαλίζονται μέσω της τεχνολογίας SSL (SECURE SOCKET LAYER) , η οποία στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης. Μέσω της τεχνολογίας αυτής διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών ως προς οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, αποκάλυψη , απώλεια, κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Επίσης, οι φυλλομετρητές ( Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) είναι συμβατοί με την προαναφερόμενη τεχνολογία ασφάλειας καθώς υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα μας. Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει διαδικασίες ασφάλειας των πληροφοριών οι οποίες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εταιρείας είναι εφικτή μόνο από το προσωπικό και τους αμέσους συνεργάτες της εταιρείας. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα η εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας παρέχουν κάποια προσωπικά δεδομένα τους στην εταιρεία, γεγονός που τους καθιστά υποκείμενο των δικαιωμάτων αυτών. Ως υποκείμενα των δικαιωμάτων τους οι χρήστες διατηρούν συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Αναλυτικά επισημαίνονται τα κυριότερα: 1) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης να απόσχει από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων οπού δεν επιθυμεί. 2) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας κατόπιν αιτήματος του χρήστη 3) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον κρίνετε πως είναι ανακριβή τα δεδομένα που διατηρούνται ή επεξεργάζονται παράνομα ή σας είναι απαραίτητη για πιθανή θεμελίωση νομικών αξιώσεων. 4) δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που διατηρεί η εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ή να λάβετε δωρεάν σχετικό αντίγραφο αυτών. Διατηρούμε το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για κάθε περαιτέρω αντίγραφο. 5) δικαίωμα φορητότητας, οπού μετά από δικό σας αίτημα τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν από το αρχείο της εταιρείας σε κάποιον υπεύθυνο επεξεργασίας που εσείς θα μας υποδείξετε. 6) δικαίωμα διαγράφης, διατηρείται το δικαίωμα διαγράφης των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε περίπτωση και οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν δεσμευόμαστε δια της νομίμου οδού. 7) δικαίωμα εναντίωσης κατά το οποίο μπορείτε να κάνετε χρήση οποιαδήποτε στιγμή με το να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει προηγουμένη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία αλλά στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της εταιρείας ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή της εναντίωσης καλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσο επιθυμείτε να διαγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιοριστεί η επεξεργασία τους.
8) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για εικαζόμενη παράβαση νομοθεσίας περί απορρήτου με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

***Τα αιτήματα σας ικανοποιούνται εντός 30 εργάσιμων ημέρων, εφόσον το επιτρέπει η φύση του εκάστοτε αιτήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας ενημερώνουμε για το λόγο της άρνησης.
Τέλος να αναφέρουμε ότι σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, η εταιρεία δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί με το αίτημά σας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ:
Ο παρόν ιστότοπος της εταιρείας σηματοδοτεί την αποδοχή των παραπάνω ορών ως προς την συγκατάθεση σας στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την πολιτική ιδιωτικότητας της εταιρείας μας, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του ιστότοπου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τηλεφωνική παραγγελία

Στο τηλέφωνο +302810283532 επικοινωνείτε για να παραγγείλετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

Εν συνεχεία η παραγγελία θα σας αποσταλεί για επιβεβαίωση μέσω e-mail. Η αποστολή της παραγγελίας μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος εντός Ελλάδας κατόπιν συνεννόησης.

Ηλεκτρονικό κατάστημα

Κάνετε την εγγραφή μέλους για να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας μέσω διαδικτύου. Η ασφάλεια συναλλαγών είναι εγγυημένη.

Αφού επιλέξετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε (κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο) αυτά μπαίνουν στο καλάθι αγορών έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορείτε να τα ελέγχετε ακόμα και αν η αγορά τους πραγματοποιηθεί σε άλλο χρονικό διάστημα.

Συμπληρώνοντας τα πεδία της σχετικής φόρμας ολοκληρώνετε την παραγγελία σας (η οποία αποστέλλεται αυτόματα σε εμάς).

Τρόποι Αποστολής

Διαχείριση Παραγγελιών 

Εφόσον, τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημά μας, όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός 24 ωρών, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Courier

Αποστολές  γίνονται σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε πόλη και χωριό που υποστηρίζεται από το δίκτυο των ΕΛΤΑ Κούριερ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ.

Κόστος αποστολής 

Τα κόστη της αποστολής διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και διαμορφώνονται  με τις παρακάτω χρεώσεις.

Για αποστολές με βάρος έως 2kg, ΕΝΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου και με αξία παραγγελίας έως 49,00€, το κόστος είναι 3,00€. 

Για αποστολές με βάρος έως 2kgΕΚΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΡΗΤΗ) και με αξία παραγγελίας έως 49,00€, το κόστος είναι 3,50€. 

Για αποστολές με βάρος έως 2kg και με αξία παραγγελίας έως 49,00€, σε ΟΛΗ την Ελλάδα, το κόστος είναι 3,50€.

Εάν η παραγγελία σας είναι από 49,00€ και άνω και με βάρος έως 3 κιλά τότε θα την παραλάβετε ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς κανένα κόστος αποστολής!

Για παραγγελίες άνω των 2kg, για κάθε επιπλέον κιλό σε κάθε περίπτωση, υπάρχει χρέωση 1,50€ ανά κιλό (για ΕΝΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου) και 1,50€ (για ΕΚΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου-ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΡΗΤΗ και για ΟΛΗ την υπόλοιπη Ελλάδα) .

Μεταφορική εταιρία

Το κόστος αποστολής (Courier) στην σελίδα μας υπολογίζεται αυτόματα για αγορές έως 8 Kg. Για μεγαλύτερες παραγγελίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να στείλουμε τα δέματα σας μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας με τον πιο οικονομικό τρόπο. Οι τιμές διαφοροποιούνται αν παραλάβετε στον χώρο σας ή από τα γραφεία της μεταφορικής.

Δυσπρόσιτες περιοχές

Ως δυσπρόσιτες χαρακτηρίζονται οι περιοχές που δεν είναι κοντά σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ Κούριερ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση, αλλά ο χρόνος παράδοσης μπορεί να μεταβληθεί και πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Χρόνος αποστολής

Ο χρόνος αποστολής της παραγγελίας σας είναι από 1 έως και 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα και ώρα ολοκλήρωσης ελέγχου εγκυρότητας της παραγγελίας. Ως ημέρα και ώρα ολοκλήρωσης ελέγχου εγκυρότητας της παραγγελίας θεωρείται η επιβεβαίωση των στοιχείων αποστολής και της πληρωμής της παραγγελίας.

Για παράδειγμα:

Οι παραγγελίες που θα εξοφληθούν επιλέγοντας κάποια ηλεκτρονική πληρωμή (με πιστωτική, χρεωστική  κάρτα ή μεταφορά χρημάτων μέσω του Winbank της τράπεζας Πειραιώς) και εφόσον δεν έχουν άλλο πρόβλημα στα στοιχεία της παραγγελίας, είναι άμεσα επιβεβαιωμένες.

Οι παραγγελίες που θα επιλέξετε να πληρωθούν μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή μεταφοράς εμβάσματος από διαφορετική τράπεζα από την δική μας, ολοκληρώνονται όταν θα επιβεβαιωθεί η κατάθεσή ή μεταφορά σας.

Οι παραγγελίες που θα επιλέξετε να πληρωθούν με αντικαταβολή και εφόσον δεν έχουν άλλο πρόβλημα στα στοιχεία της παραγγελίας, είναι άμεσα επιβεβαιωμένες.

Τα δέματα παραδίδονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και πάντα σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις των ΕΛΤΑ Courier. Σε περίπτωση που επιθυμείτε δέσμευση συγκεκριμένης ώρας παράδοσης, η χρέωση ανέρχεται σε 4.50€ επιπλέον. Εάν επιθυμείτε παράδοση Σάββατο, μπορεί επίσης  να υπάρξει επιπλέον χρέωση που εξαρτάται από τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ Courier.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας σας ο αποστολέας θα σας αφήσει ένα σημείωμα ή θα σας στείλει ένα μήνυμα (SMS) στο κινητό που έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, για τον τρόπο παραλαβής και επικοινωνίας με το υπόκατάστημα των ΕΛΤΑ Courier.

Να σημειώσουμε ότι οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως: μη άμεση διαθεσιμότητας του προϊόντος, ειδικής επεξεργασίας, απεργίες, καθυστερήσεις μεταφορικών εταιριών, αργιών, εορτών κ.τ.λ.

Εντοπισμός της παραγγελίας

Κάθε πελάτης που έχει δώσει ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κινητό τηλέφωνο στα στοιχεία του, την ημέρα αποστολής της παραγγελίας του παραλαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό με τον κωδικό αποστολής της.
Με τον αριθμό αυτό είναι δυνατή η παρακολούθηση της παραγγελίας σας στο σύστημα εντοπισμού των ΕΛΤΑ Courier.

Παραλαβή από το κατάστημα


Η παραλαβή από τον χώρο αποθήκευσης των προϊόντων του Φλαμεπλίνο είναι δυνατή για όλες τις αγορές που θα υποβληθούν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και έχουν επιλέξει ως διεύθυνση χρέωσης περιοχή του Νομού Ηρακλείου . Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ότι επιθυμείτε να παραλάβετε από το κατάστημά μας, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά ή με email σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα κάποιου προϊόντος της παραγγελίας σας. Όταν η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς παραλαβή, θα ειδοποιηθείτε με νέα επικοινωνία. Η παραγγελία σας θα παραμείνει διαθέσιμη προς παράδοση για 4 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που δεν την παραλάβετε εντός αυτού του χρονικού ορίου, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται. Εάν έχει γίνει ηλεκτρονική πληρωμή της, το ποσό της παραγγελίας σας θα σας επιστραφεί εντός (14) ημερολογιακών ημερών.

Η παραλαβή της παραγγελίας σας από τον χώρο αποθήκευσης των προϊόντων του Φλαμπελίνο μπορεί να γίνει κατόπιν συννενόησης μαζί μας.

Παράδοση στην πόλη του Ηρακλείου και σε περιοχές του δήμου Χερσονήσου

Για παραγγελίες που έχουν ως διεύθυνση την πόλη του Ηρακλείου και περιοχές του δήμου Χερσονήσου, κατόπιν συνεννόησης, μπορούμε να κάνουμε ΔΩΡΕΑΝ παράδοση με δικά μας μέσα για παραγγελίες αξίας από 20,00€ και πάνω. Αφού επιβεβαιωθεί η παραγγελίας σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να υπάρξει συνεννόηση για το χρόνο παράδοσης των προϊόντων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κανένα προϊόν δε δεσμεύεται χωρίς ονομαστική παραγγελία. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή για κάθε παραγγελία καθώς και να αλλάξει τιμές χωρίς προειδοποίηση. Οι παραγγελίες ενδέχεται να χρειαστούν 1-4 εργάσιμες ημέρες για να διεκπεραιωθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αλλαγές ή προσθήκες σε καταχωρημένες παραγγελίες, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της παραγγελίας και εφόσον δεν έχουν 60 λεπτά από την καταχώρησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σας παρακαλούμε να έχετε υπόψιν σας πως η Αντικαταβολή (εφόσον την επιλέξετε) αποτελεί τρόπο πληρωμής και δε σχετίζεται με τα μεταφορικά.

Τρόποι Πληρωμής

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, στο Φλαμπελίνο έχουμε ενσωματώσει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, για να μπορείτε να επιλέγετε κάθε φορά αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα! Η επιλογή του τρόπου πληρωμής γίνεται στο τελευταίο βήμα της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Οι πληρωμές για τις παραγγελίες σας στο flabelino.gr μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους εξής τρόπους:

Αντικαταβολή
Μπορείτε να πληρώσετε κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας στον courier που θα σας την παραδώσει.

Τo κόστος της αντικαταβολής διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και διαμορφώνεται με τις παρακάτω χρεώσεις.

Για αποστολές ΕΝΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου και Γαζίου, το κόστος αντικαταβολής είναι 2,00€.

Για αποστολές ΕΚΤΟΣ της πόλης του Ηρακλείου (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΡΗΤΗ), το κόστος αντικαταβολής είναι 2,50€.

Για αποστολές σε ΌΛΗ την υπόλοιπη Ελλάδα το κόστος αντικαταβολής είναι 2,50€.

(Σημαντική σημείωση: Η αντικαταβολή αποτελεί τρόπο πληρωμής, δε σχετίζεται με τα μεταφορικά και μπορεί να επιλεχθεί μόνο για προορισμούς εντός Ελλάδας).

Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή με απόλυτη ασφάλεια μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών των Visa / Mastercard / Maestro, εύκολα και γρήγορα.

Τα στοιχεία της κάρτας εισάγoνται απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική σελίδα Εκκαθάρισης Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών της συνεργαζόμενης Τράπεζας.

Ο αριθμός της πιστωτικής/Χρεωστικής σας κάρτας και κανένα άλλο στοιχείο της κάρτας σας (CCV2, ημερομηνία λήξης, κλπ) δεν κρατείται στις βάσεις δεδομένων μας για ευννόητους λόγους ασφαλείας.

Η εκκαθάριση γίνεται αυτόματα όταν επιλέγεται η πληρωμή με Κάρτα ως τρόπος πληρωμής και η παραγγελία σας αρχίζει να εκτελείται άμεσα.

Mέσω τραπεζικού λογαριασμού
Μπορείτε να καταθέσετε (με ebanking, πληρωμή σε ATM, σε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, σε ταμείο) το σύνολο της παραγγελίας σας στον παρακάτω λογαριασμός της εταιρίας μας και να μας ενημερώσετε, στέλνοντας με e-mail στο info@flabelino.gr το αποδεικτικό της κατάθεσης. Για αιτιολογία κατάθεσης βάζετε πάντα τον αριθμό της παραγγελίας σας (σας έχει αποσταλεί με ενημερωτικό email) και το ονοματεπώνυμό σας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | IBAN: GR50 0171 3660 0063 6614 8702 345

Επωνυμία​: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΦΛΑΜΠΕΛΙΝΟ – ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Εφόσον επιλεχθεί η Τραπεζική κατάθεση ως τρόπος πληρωμής, η παραγγελία σας θα αρχίσει να εκτελείται αμέσως μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης της. Αυτό μπορεί να είναι από 1 έως και 5 μέρες ανάλογα με την πολιτική εμβασμάτων των δύο τραπεζών. Τα έξοδα για διατραπεζικές συναλλαγές επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η παραγγελία θα ξεκινήσει να επεξεργάζεται και θα είναι έτοιμη για αποστολή, αφού λάβουμε το αποδεικτικό της κατάθεσης.

Σημαντικές παρατηρήσεις

Εξοφλημένες θεωρούνται οι παραγγελίες που έχουν πληρωθεί στο σύνολο της αξίας τους και όχι αυτές στις οποίες έχει γίνει τμηματική μόνο εξόφληση.
Μετά την υποβολή της παραγγελίας, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του τρόπου πληρωμής της. Εάν όμως η αλλαγή είναι απαραίτητη, υπάρχει η επιλογή ακύρωσης της συγκεκριμένης παραγγελίας και η υποβολή νέας, με την επιθυμητή νέα μέθοδο πληρωμής, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, με την προϋπόθεση όμως να μην έχει γίνει αποστολή της προηγούμενης.
Όλες οι συναλλαγές στο διαδικτυακό περιβάλλον του flabelino.gr γίνονται σε Ευρώ.
To flabelino.gr διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει οποιαδήποτε παραγγελία για λόγους ελέγχου ασφαλείας ή ακόμη και να την ακυρώσει.

Επιστροφές

Πολιτική επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το νόμο 2251/94, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη . Βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία μαζί μας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω email.

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλλει θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (PayPal, πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το σύνολο μιας παραγγελίας ή κάποια από τα προϊόντα που έχετε αγοράσει και παραλάβει από το Φλαμπελίνο, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις ευθύνες επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Μπορείτε να επιστρέψετε μέρος ή το σύνολο των αγαθών που παραγγείλατε

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή. Σε περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται η εταιρεία μας, για την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος τότε επιβαρυνόμαστε εμείς το κόστος επιστροφής.

Τα προϊόντα που προορίζονται προς επιστροφή θα πρέπει :

Να βρίσκονται στην αρχική κατάσταση παράδοσης, (σφραγισμένο όπως παρελήφθη) συμπεριλαμβανομένου της συσκευασίας, των οδηγιών χρήσης και εφαρμογής και όλου του συνοδευτικού υλικού που μπορεί να περιλαμβάνονταν
Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ολικά ή εν μέρη
Να ταχυδρομηθούν προς επιστροφή από τον παραλήπτη του προϊόντος το αργότερο σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες
Να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία (στο 2810821087) ή μέσω email (στο info@flabelino.gr) για την πρόθεσή της επιστροφή σας
Να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο. Αν η επιστροφή αφορά σε μέρος της παραγγελίας θα σας αποσταλεί νέα απόδειξη με τα προϊόντα που θα παραμείνουν στην κατοχή σας.
Δεν μπορούμε να δεχθούμε επιστροφές κατεστραμμένων και παραποιημένων προϊόντων από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η παράδοση από τον μεταφορέα. Σας παρακαλούμε να ελέγξετε τα προϊόντα και την ακεραιότητά τους κατά την παραλαβή τους!!

Ακύρωση Παραγγελίας

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή εφόσον δεν έχει αποσταλεί από το Φλαμπελίνο .

Σας ενημερώνουμε μέσω email για όλα τα στάδια εξέλιξης της παραγγελίας για αυτό το λόγο, σας παρακαλούμε ελέγχετε τα email σας για να είστε σίγουροι για το τρέχων, κάθε φορά, στάδιο πριν υποβάλετε κάποιο αίτημα ακύρωσης.

Η ακύρωση εκ μέρους σας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή email.

Εάν έχει γίνει ηλεκτρονική πληρωμή της παραγγελίας σας (μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) τότε η αξία της αγοράς σας επιστρέφεται στο ακέραιο και χωρίς καμιά δικιά σας επιβάρυνση. Συνήθως η επιστροφή γίνεται στο ίδιο μέσω πληρωμής που χρησιμοποιήσατε.

Εάν έχει γίνει κατάθεση σε τράπεζα και έχετε χρεωθεί έξοδα για την πληρωμή σας, αυτό το επιπλέον ποσό δεν μπορεί να σας επιστραφεί. Θα σας επιστραφεί στο ακέραιο η αξία της παραγγελίας και στην ίδια Τράπεζα από την οποία εκτελέσατε την πληρωμή.

Εάν δεν προλάβετε και η παραγγελία σας αποσταλεί, τότε δεν μπορεί να γίνει ακύρωση παραγγελίας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, με τη διαδικασία που περιγράφουμε παραπάνω, και ταυτόχρονα όταν σας καλέσει ο κούριερ για παράδοση, να μην παραλάβετε και να ζητήσετε την άμεση επιστροφή της!

Toflabelino.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Επικοινωνία με την επιχείρηση
Εκτιμούμε πάντα τις πληροφορίες ανατροφοδότησης των πελατών μας ή άλλες προτάσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας, αλλά κατανοείτε ότι το γεγονός ότι εμείς τις χρησιμοποιούμε δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση να τις χρησιμοποιήσουμε ή να σας αποζημιώσουμε προς τούτο (ακριβώς όπως εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τις αποστείλετε). Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό σε εμάς, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν επιθυμείτε να παραχωρήσετε στο Φλαμπελίνο την ανωτέρω αναφερόμενη άδεια σε σχέση με τους παρόντες όρους, μην υποβάλετε ή κοινοποιείτε οποιοδήποτε υλικό στην Ιστοσελίδα ή το Φλαμπελίνο, διαφορετικά συνάγουμε ότι έχετε αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Εμείς επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με την ανάρτηση ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο της σύμβασης, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς, καθώς επίσης και ότι όλες οι συμφωνίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες τις οποίες σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις γραπτής επικοινωνίας.
Εφαρμόζουμε μια διαδικασία διαχείρισης παραπόνων προκειμένου να προσπαθήσουμε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει. Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα ή σχόλια, επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας Επικοινωνία.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύουν κατά περίπτωση.